Szolgáltatásaink

Szolgáltatások

Hozzánk azok a márkatulajdonosok fordulnak,
akik valóban igénylik a friss és kreatív gondolkozást.
Azok, akik a megszokottakkal ellentétben
valódi élményeket, ötleteket és vagányságfaktort
vinnének a márkájuk életébe.

Kreatív

Számunkra az adott célra húzott kreatív az első. Minden ügyfelünk minden megkeresésére kész ötlet és koncepciócsomaggal állunk elő, mert nem csak végrehajtjuk az igényeket, hanem proaktívan gondolkozunk, új irányokat-lehetőségeket mutunk.

Tudj meg többet

Arculattervezés

A márkaépítést élmények köré fűzzük fel. Aktívan élünk és folyamatosan inspirálódunk, hiszen a legjobban megvalósított ötleteink különböző impulzusokból születtek.

Célunk, hogy borotvaéles stratégián és designon keresztül élményeket gyártsunk. Olyanokat, amik segítik a brandet kitűnni a többi közül. Amik markánsak és iránymutatóak. Amik megjegyezhetőek és beazonosítható érzéssel töltenek fel. Amikben magadra ismersz.

Tudj meg többet

Kommunikáció

Csapatunk eredmény- és élményorientált tevékenységet folytat a legfőbb kommunikációs csatornákon is, hiszen nem csak a tartalom gyártásához, hanem annak generálásához és célbajuttatásához is értünk. De beszéljenek helyettünk a számok... :)

Tudj meg többet

Stratégia

Átnézzük az arcu­lati kom­mu­ni­ká­ciós ele­meket és felü­le­teket, valamint azok tar­tal­ma­i­nak haté­kony­sá­gát és hite­les­sé­gét. Megfogalmazzuk a véleményünket az erősségekről-gyengeségekről és javaslatot teszünk.

Szük­ség ese­tén stra­té­giai kam­pány­ter­ve­ket is készí­tünk a meg­fe­lelő cél­cso­por­tok irá­nyába történő sales- és imázs­kom­mu­ni­ká­ci­ó­hoz. Mun­kán­kat igény sze­rint rövi­debb idő­szak­ban kon­cent­rál­tan vagy foly­to­nos ren­del­ke­zésre állás­sal végezzük.

Tudj meg többet

Fotó - Video

Image-, termék és rendezvényfotózásban utazunk, valamint reklámfilmeket forgatunk.

Hiszünk abban, hogy a vizualitás egyik legfőbb alkotóeleme ezekben a művészeti ágakban lakozik. Nem elégszünk meg csupán a szokásossal. Nem szeretjük a sablonokat, viszont szeretünk újat mutatni. Csípjük a kihívásokat.

Tudjuk, hogy egy fotó több, mint egy szimpla kép. Mi teszünk mögé egy kis hangulatot is... vagy sokat.

Tudj meg többet

Rendezvények

Rendezvényeink és prómócióink tematikájának és felépítésének megtervezésekor mindig az az elsődleges szempontunk, hogy ez a legjobb alkalom,hogy közvetlenül is találkozhatunk célközönségünkkel és fogyasztóinkkal.

Fontos számunkra, hogy megjelenéseink tükrözzék a képviselt brand értékeit és edukálhassuk közönségünket. Mindig olyan események/megjelenések szervezésén dolgozunk, ahol a vendég többet kap annál, mint amire számított. Szeretjük a meglepetéseket, az élményeket, szeretünk interaktívak lenni…. szeretjük, ha emlékeznek ránk!

Tudj meg többet

UX - UI - Fejlesztés

Megbízásaink számottevő része kapcsolódik a web- és alkalmazásdesignhoz és fejlesztéshez. A User Interface design több mint egy szép grafikai megoldás, ez felel a könnyen és értelemszerűen használható felületért, minőségérzetért és felhasználói élményért.

Tudj meg többet