Szolgáltatásaink

Szolgáltatások


Hozzánk azok a márkatulajdonosok fordulnak,
akik valóban igénylik a friss és kreatív,
ám egyben tény és célközpontú gondolkozást.
Azok, akik valódi élményekkel töltenék fel,
márkájuk életét.

Üzleti célokon alapuló növekedési stratégia

Az alapvető célok megfogalmazása után piac, versenytárs, célcsoport, vásárlási, értékesítési csatorna, piacra jutási és márkaérték analízist folytatunk. Szegmentáljuk a vásárlókat, pozícionálási és árazási opciókat vázolunk. Vizsgáljuk a profitabilitást és megtérülést, majd összegezzük a főbb kihívásokat, rizikót és lehetőségeket. Megközelítési és megvalósítási opciókat dolgozunk ki.

Tudj meg többet

Professzionális brand production

A márkaélmény megalkotása olyan elemekből áll, mint a név és logóalkotás, a márkaalapelvek, üzenetek és hangnem meghatározása. A szlogen és csomagolástervezés, a Key Visual fejlesztés, ezek A/B tesztelése, a vállalati arculatalkotás és brand book, termék és image fotózás, valamint a kereskedelmi és jogi megfelelőség vizsgálata. Figyelünk a design elemek és a gyártás technológia párosíthatóságára, költségtervezünk, termék- és csomagolásdesign prototípust gyártunk, valamint ügyelünk a törvényi előírások, kereskedelmi jelölések és egyéb rendelkezéseknek való megfelelésre is. Prototípust és makettet gyártunk, manageljük a megvalósítást, előállítjuk a gyártásra kész állományokat. Proof verziókat gyártatunk, majd azok elfogadása után részt veszünk a nyomda és csomagolás induláson is.

Tudj meg többet

Professzionális brand management

Professzionális brand management feladatokat végzünk. Gyártunk és kivitelezünk, élményközpontú kampányokat managelünk és olyan eredményeket generálunk, melyekre garanciát vállalunk.
Költségvetési tervet készítünk, beállítjuk a KBI, hatékonysági és megtérülési célszámokat. Létrehozzuk az alapokat, mint termék és image fotó, KeyVisual, website és webshop, személyre szabjuk a kommunikációt, szegmentálunk, perszonalizálunk és targetálunk. Megalkotjuk a márkaélményt és a kreatív koncepciót, majd a részletes kampánystratégiát hozunk platformok, csatornák, kreatívok, eszközök, kampány és költség ütemezése mellett. A tervezett kampányt garancia vállalása mellett hajtjuk végre.

Tudj meg többet

Stratégia

Átnézzük az arcu­lati kom­mu­ni­ká­ciós ele­meket és felü­le­teket, valamint azok tar­tal­ma­i­nak haté­kony­sá­gát és hite­les­sé­gét. Megfogalmazzuk a véleményünket az erősségekről-gyengeségekről és javaslatot teszünk.

Szük­ség ese­tén stra­té­giai kam­pány­ter­ve­ket is készí­tünk a meg­fe­lelő cél­cso­por­tok irá­nyába történő sales- és imázs­kom­mu­ni­ká­ci­ó­hoz. Mun­kán­kat igény sze­rint rövi­debb idő­szak­ban kon­cent­rál­tan vagy foly­to­nos ren­del­ke­zésre állás­sal végezzük.

Tudj meg többet

Fotó - Video

Image-, termék és rendezvényfotózásban utazunk, valamint reklámfilmeket forgatunk.

Hiszünk abban, hogy a vizualitás egyik legfőbb alkotóeleme ezekben a művészeti ágakban lakozik. Nem elégszünk meg csupán a szokásossal. Nem szeretjük a sablonokat, viszont szeretünk újat mutatni. Csípjük a kihívásokat.

Tudjuk, hogy egy fotó több, mint egy szimpla kép. Mi teszünk mögé egy kis hangulatot is... vagy sokat.

Tudj meg többet

Rendezvények

Rendezvényeink és prómócióink tematikájának és felépítésének megtervezésekor mindig az az elsődleges szempontunk, hogy ez a legjobb alkalom,hogy közvetlenül is találkozhatunk célközönségünkkel és fogyasztóinkkal.

Fontos számunkra, hogy megjelenéseink tükrözzék a képviselt brand értékeit és edukálhassuk közönségünket. Mindig olyan események/megjelenések szervezésén dolgozunk, ahol a vendég többet kap annál, mint amire számított. Szeretjük a meglepetéseket, az élményeket, szeretünk interaktívak lenni…. szeretjük, ha emlékeznek ránk!

Tudj meg többet

UX - UI - Fejlesztés

Megbízásaink számottevő része kapcsolódik a web- és alkalmazásdesignhoz és fejlesztéshez. A User Interface design több mint egy szép grafikai megoldás, ez felel a könnyen és értelemszerűen használható felületért, minőségérzetért és felhasználói élményért.

Tudj meg többet